Centrul de Calcul INFO'98
Petroşani
office (0254) 541330
fax (0372) 904652
office ECDL (0254) 546071

Evidența și facturarea serviciilor către clienți
Versiune: 1.0
Domeniu: Financiar-contabil
Autor: Deak Daniel Eugen

      Aplicația este înscrisă în catalogul partenerilor Microsoft. (Click pe imagine)

      Obiective, avantaje și facilități:

      Aplicația Termoprest poate fi utilizată de către firmele prestatoare de servicii de gospodărire pentru populație. Aceste firme pot avea ca obiect de activitate : distribuirea de energie termică pentru încălzirea locuinței sau pentru apă caldă, activități de reparații pentru locuințe,  colectarea reziduurilor menajere, închirierea  locuințelor, colectarea deșeurilor rezultate din arderea combustibillor.
      Aplicația “Termoprest” realizează calculul facturilor la serviciile de gospodărire pentru persoane fizice și agenți economici. Urmărirea datoriilor se face pentru șapte activităti: agent termic pentru încălzire, agent termic pentru apă caldă, apă rece pentru apă caldă menajeră, gunoi, chirie, zgură, reparații. Dacă o anumită firmă prestatoare de asemenea servicii nu se ocupă cu toate aceste activități, aplicația permite urmărirea doar a acelor activități care fac obiectul de activitate al firmei.


      Aplicația prezintă multe avantaje printre care se menționează: operare ușoară atât din taste cât și cu ajutoul mouse-ului, validări de date și avertizarea utilizatorului în caz de eroare, imposibilitatea părăsirii unui câmp eronat în situația în care eroarea ar denatura major datele de ieșire, help general, meniu cu apelare ușoare din combinații de taste, liste ce pot fi vizualizate atât pe ecran cât și listate la imprimantă, posibilitatea partajării aplicației în  funcție de dorința clientului cu parola de intrare și access limitat pe anumite tronsoana, posibilitate de preluări de solduri de pe un an pe altul. Permite realizarea de backup pe baza de date. Permite multe parametrizări putând fi astfel utilizată pentru diverși clienți.


      Liste și rapoarte:

Persoane fizice,Agenți economici,Alta destinatie,Paușal
Apometre,Debranșați,Sold an precedent,Borderou
Centralizator facturi,Centralizator facturi (cantitate)
Lista anuala,Sold penalități
Borderou penalități,Balanța penalități
Tabel scară,Datorii,Lista datornici
Gratuități,Sold,Balanța penalități
Avize,Încasări,Centralizator încasări
Bonuri valorice cărbune,Centralizator

      Cui se adresează:

      Se adresează firmelor prestatoare de servicii de gospodărire pentru populație. Aceste firme pot avea ca obiect de activitate : distribuirea de energie termică pentru încălzirea locuinței sau pentru apă caldă, activități de reparații pentru locuințe,  colectarea reziduurilor menajere, închirierea  locuințelor, colectarea deșeurilor rezultate din arderea combustibillor.

      Cerințe hard și soft:

      Sistemul de operare necesar pentru funcționarea aplicației este platforma Windows.
      Aplicația conține o bază de date tip Microsoft Jet Database

Fişier: edil.exe

Acasă | Despre | Produse | Servicii | Contact | Carte de oaspeţi | Clienţi | Anunţuri | Linkuri | Evenimente | Conversaţii | Angajaţi

Copyright © 2008 Centrul de Calcul INFO'98 SA. All Rights Reserved.
Proiectare şi realizare: Ion Nanu

 
Nu folosim tehnologia cookie pentru informații cu caracter personal