Centrul de Calcul INFO'98
Petroşani
office (0254) 541330
fax (0372) 904652
office ECDL (0254) 546071

Contabilitate generală
Versiune: 2.0.0
Domeniu: Financiar-contabil
Autor: Nanu Ion
Responsabil: Miclea Gabriela

      Aplicația este înscrisă în catalogul partenerilor Microsoft. (Click pe imagine)

      Aplicația rezolvă principalele probleme de contabilitate, cu informații complete și într-un mod de operare foarte simplu.

      Obiective:
   • Evidența clienților și furnizorilor
   • Evidența facturilor emise și primite
   • Evidența notelor de debitare-creditare
   • Tipărirea facturilor emise
   • Tipărirea notelor de debitare-creditare emise
   • Tipărirea dispozițiilor de plată
   • Evidența încasărilor și plăților
   • Procese verbale de compensare
   • Deconturi cu salariații
   • Documente diverse
   • Extrase de cont
   • Registrul de casă
   • Planul de conturi
   • Note contabile
   • Generare note contabile
   • Export note contabile
   • Balanța contabilă
   • Rapoarte despre furnizori și clienți
   • Rapoarte contabile

      Liste:
   • Listă parteneri
   • Vizualizare facturi
   • Liste de validare
   • Factură pentru tipărire
   • Situația facturilor pe clienți/furnizori
   • Situația detaliată a clienților/furnizorilor
   • Situația sintetică a clienților/furnizorilor
   • Balanța clienților/furnizorilor
   • Scadențe de încasare/plată
   • Jurnalul de vînzări/cumpărări
   • Situația încasărilor pe clienți/plăților pe furnizori
   • Situația creanțelor pe clienți/datoriilor către furnizori
   • Fișe clienți/furnizori
   • Situația sintetică pe intervale a creanțelor/datoriilor
   • Încasări la nivel de client/Plăți la nivel de furnizor
   • Situația notelor de debitare-creditare
   • Jurnalul NDC
   • Centralizator încasări/plăți
   • Jurnalul/situația unui cont
   • Extrase de cont
   • Registrul de casă
   • Încasări și plăți pe o perioadă
   • Situația proceselor verbale de compensare
   • Situația deconturilor cu salariații
   • Lista planului de conturi
   • Lista unei note contabile
   • Registrul jurnal
   • Registrul contului
   • Situația unui cont
   • Jurnalul unui cont
   • Fișa de cont pentru operații diverse
   • Fișa de cont analitică
   • Fișa șah
   • Cartea mare
   • Balanța contabilă
   • Balanța contabilă în formă redusă
   • Balanța cumulată
   • Declarația 394

      Avantaje:
   • Personalizarea firmei utilizatoare
   • Formatul de afișare a banilor
   • Definirea procentelor de TVA
   • Clasele de închidere automată a veniturilor și cheltuielilor
   • Personalizarea formularelor de factură pentru tipărire
   • Opțiuni de imprimare
   • Crearea modelelor de facturi și tipărirea conform acestor modele
   • Toate rapoartele au 3 ieșiri: afișare pe ecran pentru consultare, tipărire la imprimantă și ieșire în fișier text
   • Toate rapoartele sînt gestionate automat din următoarele puncte de vedere: portret sau landscape, mărimea fontului astfel încît raportul să încapă pe hîrtie, numărul de rînduri pe pagină
   • Toate rapoartele pot fi tipărite în întregime sau parțial (pe pagini), la imprimanta locală sau la o imprimantă din rețea

      Facilități:
   • Definirea și gestionarea utilizatorilor interni pe nivele de acces
   • Utilizarea aplicației pentru mai multe firme simultan, în cadrul aceleiași instalări
   • Help contextual
   • Navigarea prin tastatură sau mouse
   • Meniuri contextuale
        În crearea modelelor de facturi, avize și chitanțe se definesc:
   • Texte fixe caracterizate prin: font, mărime font, culoare
   • Linii caracterizate prin: grosime, culoare
   • Imagini de orice fel (sigla, fond etc)
   • Informațiile preluate de pe documente (factură, aviz sau chitanță) caracterizate prin: font, mărime font, culoare

      Cerințe hard și soft:
      Aplicația folosește resurse minime: poate rula pe orice calculator pe care este instalat sistemul de operare Windows, indiferent versiunea.

      

Fişier: Contabilitate.exe

Acasă | Despre | Produse | Servicii | Contact | Carte de oaspeţi | Clienţi | Anunţuri | Linkuri | Evenimente | Conversaţii | Angajaţi

Copyright © 2008 Centrul de Calcul INFO'98 SA. All Rights Reserved.
Proiectare şi realizare: Ion Nanu

 
Nu folosim tehnologia cookie pentru informații cu caracter personal