Centrul de Calcul INFO'98
Petroşani
office (0254) 541330
fax (0372) 904652
office ECDL (0254) 546071


      Centrul de Calcul INFO98

      Centrul de Calcul INFO'98 s-a înfiinţat la 1 martie 1974, ca unitate subordonată a fostului Combinat Minier Valea Jiului, actuala Companie Naţională a Huilei Petroûani, iar prin desprinderea de aceasta, în anul 1998, a devenit societate de sine stătătoare. în anul 2000 societatea a fost privatizată, în prezent fiind cu capital integral privat.

      Parteneriate

      Performanţele firmei au fost recunoscute de partenerii noştri, în prezent fiind Microsoft Partner Gold Application Development, Oracle Silver Partner, Microsoft Reseller, Microsoft Authorized Education Reseller, Centru de testare certificat de ECDL Rom├ónia SA, dealer PROGIS. Din octombrie 2001 suntem marcă înregistrată la OSIM sub numarul 48379.

      De asemenea, Centrul de Calcul INFO'98 este partener cu CIEL.

      Managementul calităţii şi securităţii informaţiilor

      La începutul anului 2002, Centrul de Calcul INFO'98 a proiectat şi implementat sistemul de management al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001:2001, certificarea fiind realizată de către organismul acreditat, "Societatea Română de Asigurare a Calităţii" (SRAC) primind în data de 20.11.2002 certificatul cu nr. de înregistrare RO-1121.
      În anul 2009 s-a făcut trecerea la noul standard ISO 9001:2008, reînnoidu-se certificarea la data de 03.12.2009.
      În anul 2010 s-a implementat şi managementul securităţii informaţiilor. Acesta a fost integrat cu managementul calităţii şi în 21 septembrie 2010 s-au obţinut atît recertificarea pe sistemul de management al calităţii prin standardul ISO 9001:2008 cît şi certificarea pe sistemul de management al securităţii informaţiilor prin standardul ISO/IEC 27001:2005.
      În anul 2012 s-a implementat şi managementul calităţii serviciilor IT, standard ISO/IEC 20000, obţind certificatul nr.07. Acesta a fost integrat cu sistemul de management al calităţii şi sistemul de management al securităţii informaţiilor realizîndu-se un sistem integrat.
      SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII aplicat în CENTRUL DE CALCUL INFO ‘98 S.A. este bazat pe satisfacerea cerinţelor standardului internaţional SR EN ISO 9001:2008 şi urmăreşte atît satisfacerea cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale, a celor de reglementare, cît şi îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor/serviciilor furnizate, în condiţii de rentabilitate economică pentru firmă şi de menţinere a reputaţiei pe piaţă.

      SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR aplicat în CENTRUL DE CALCUL INFO ‘98 S.A. este bazat pe standardul ISO/IEC 27001:2005.
      Standardul are la bază următoarele principii care definesc securitatea informaţiei: confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiei. Abordarea acestui standard asigură o securitate pe termen lung bazîndu-se pe implementarea de politici, proceduri şi metode de securitate destinate protejării informaţiilor şi resurselor organizaţiei.

      SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR IT aplicat în CENTRUL DE CALCUL INFO '98 S.A. este bazat pe standardul ISO/IEC 20000-1:2011.
      Sistemul de management al calităţii serviciilor IT, bazat pe standardul ISO/IEC 20000-1:2011, include proiectarea, tranziţia, prestarea şi îmbunătăţirea serviciilor organizaţiei, respectînd cerinţele şi oferind valoare atît pentru client cît şi pentru furnizorul serviciului.
      Standardul cere o abordare integrată bazată pe proces pe tot parcursul planificării, stabilirii, implementării, monitorizării, analizării, menţinerii şi îmbunătăţirii unui sistem de management al serviciilor IT.
      Standardul permite organizaţiei CENTRUL DE CALCUL INFO '98 S.A. să demonstreze excelenţă şi să dovedească cele mai bune practici în managementul IT şi să se asigure că îşi îmbunătăţeşte permanent furnizarea de servicii IT.

      CONDUCEREA are responsabilitatea pentru inţelegerea, implementarea şi menţinerea sistemeor de management al calităţii şi securităţii informaţiilor la toate nivelurile CENTRUL DE CALCUL INFO ‘98 S.A.

      ÎNTREGUL PERSONAL al CENTRULUI DE CALCUL INFO ‘98 S.A. cunoaşte şi se conformează procedurilor sistemelor de management al calităţii şi securităţii informaţiilor, pentru a satisface cerinţele explicite şi implicite ale clienţilor, servind în acelasi timp la protejarea intereselor organizaţiei.

Acasă | Despre | Produse | Servicii | Contact | Carte de oaspeţi | Clienţi | Anunţuri | Linkuri | Evenimente | Conversaţii | Angajaţi

Copyright © 2008 Centrul de Calcul INFO'98 SA. All Rights Reserved.
Proiectare şi realizare: Ion Nanu

 
Nu folosim tehnologia cookie pentru informații cu caracter personal