Centrul de Calcul INFO'98
Petroşani
office (0254) 541330
fax (0372) 904652
office ECDL (0254) 546071


      Produse

      Centrul de Calcul INFO'98 a realizat, de-a lungul anilor, foarte multe aplicații informatice, multe dintre ele funcționînd și în prezent. Aplicațiile au fost dezvoltate ținînd seama de dotările tehnice de la momentul respectiv.

      Prezentăm, în continuare, principalele aplicații aflate în funcțiune la diverși clienți.

      Aplicații de uz general

      Aplicații funcționale la Complexul Energetic Hunedoara - Petroșani
 • Domeniul economic
  • Cheltuieli anticipate
  • Evidența gratuităților (energie electrică, încălzire)
  • Gestiunea livrărilor de cărbune
  • Gestiunea materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar
  • Urmărirea bonurilor de cărbune
  • Sinteze și statistică indicatori economici
 • Domeniul personal-salarizare
  • Evidența personalului
  • Evidența activității în muncă și calculul vechimilor
  • Pontaj, actualizări și rețineri pentru salarii
  • Calculul salariilor
  • Evidențe fiscale și nefiscale rezultate din salarii
 • Domeniul tehnic
  • Elaborarea programelor de exploatare
  • Evidența accidentelor de muncă
  • Evidențe medicale cu specific de medicina muncii
  • Sistem informatic integrat pentru conducere
  • Urmărirea parametrilor de deformare a puțurilor
  • Trasarea schemelor electrice
  • Evidența operativă dispecerizare
  • Evidența operativă laboratoare
  • Urmărirea producției
  • Evidența reparațiilor AGR


      Aplicații de la CIEL

Acasă | Despre | Produse | Servicii | Contact | Carte de oaspeţi | Clienţi | Anunţuri | Linkuri | Evenimente | Conversaţii | Angajaţi

Copyright © 2008 Centrul de Calcul INFO'98 SA. All Rights Reserved.
Proiectare şi realizare: Ion Nanu

 
Nu folosim tehnologia cookie pentru informații cu caracter personal